Introduktionsbild om du ej har flash


För att boka installation, vänligen skicka ett mejl till bokning@installationsproffsen.se med uppgift om:

Installationstid:
(tid för start av installation)

Kund:
(ert namn)

Slutkund namn & adress:
(namn på slutkund samt adress där installation skall utföras)

Kontaktperson/uppgifter slutkund:
(namn på kontaktperson inklusive telefonnummer och e-postadress om ni vill att vi bokar installationstid med slutkund, e-postadress för att vi skall kunna sända en bekräftelse gällande tid för installationen)

Installatör:
(om speciell installatör/programmerare önskas samt specifik kompetens, exempelvis programmering)

Kort beskrivning:
(Kort beskrivning av uppdraget)

Beräknad tid:
(om tid avviker från ovan lämnad uppgift)